Thierry Mugler

טיירי מוגלר הינו מעצב צרפתי שבנעוריו אף היה רקדן בלט קלאסי.

בשמיו מעוצבים לעיתים ככוכבים שאותם הוא מוקיר כי היטיבו איתו ועם מזלו מאוד.

את צורת הכוכב מוגלר אפילו קיעקע על גופו.

את הניחוחות מוגלר הגה עם מיטב רוקחי הבשמים והבקבוקים מעוצבים בעבודת ידו.

הבשמים של מוגלר ייחודיים ואין לטעות כי לבשת את ריחו.

 

Panel XML