מדיניות פרטיות - אתר אינטרנט של פרימיום פרגרנסס בע"מ

עדכון אחרון, ינואר 2024

 

מטעמי נוחות נוקטת מדיניות הפרטיות (להלן: "המדיניות") בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

במדיניות זו נסביר ונבהיר בפניך איזה שימוש נעשה על-ידי פרימיום פרגרנסס בע"מ, ח.פ.                51-675538-6 (להלן: "החברה"), ו/או מי מטעמה במידע המתקבל ממך באמצעות האתר.

הינך מתבקש לקרוא בעיון את המדיניות, ובמידה שאינך מסכים לתוכנה ו/או מקבל אותה במלואה - אל תגלוש, תבצע הזמנות ו/או תעשה כל שימוש באתר.

החברה מבהירה ומדגישה בזאת כי אין חובה חוקית המחייבת את המשתמש למסור מידע לחברה, אולם, אי-מסירת מידע עשויה למנוע גישה לשירותים ו/או למנוע מהמשתמש לבצע הזמנות ו/או למנוע גישה לחלקים מסוימים באתר.

בנוסף, ככל שמשתמש יבחר למסור לחברה מידע לשם קבלת גישה לשירותים ו/או לשם ביצוע הזמנות באמצעות האתר, אזי המשתמש מתחייב כי ימסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ובעצם מסירתם, מאשר המשתמש את נכונות הפרטים שמסר כאמור. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולה למנוע את השימוש באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן למשתמש, לסכל השלמת ביצוע הזמנה באמצעות האתר ולפגוע ביכולת החברה ליצור קשר עם המשתמש, או במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים, להוות הפרה של תקנון תנאי השימוש באתר או להוות עבירה על החוק, על כל המשתמע מכך.

1.     מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת באתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, ממליצה החברה כי תחזור ותקרא מעת לעת את מסמך מדיניות הפרטיות של החברה ושינויים כאמור ילוו באמצעות פרסום הודעה מתאימה באתר ו/או העברת הודעה באמצעים סבירים המקובלים. למרות האמור, בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו באופן הנוגע לסוגי המידע האישי שייאספו לגבי משתמשים או השימוש שהיא עושה במידע האישי ובפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באתר, אזי החברה תודיע על כך מראש, ותוודא את קבלת הסכמתכם בטרם כל איסוף מידע חדש ו/או שימוש נוסף שייעשה.

2.     המידע האישי הנאסף על-ידי החברה באמצעות האתר

החברה אוספת ומקבלת ממשתמשי האתר (לעיל ולהלן: "משתמש/ים"), את סוגי המידע הבאים:

2.1.   שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכל מידע נוסף אשר תזינו בחלון "פרטי הפניה", בעת פנייה לקבלת תמיכה ו/או מידע באחד מאמצעי הקשר המופיעים באתר ו/או בטופס האלקטרוני "צור קשר" באתר, לרבות, הקלטת שיחות ו/או ביצוע שיחוחים עם נציגי החברה בפניה טלפונית או באמצעות וואטסאפ, ככל שאלו יוקלטו;

2.2.   מידע סטטיסטי מצרפי לגבי המחשב ו/או המכשיר האלקטרוני של המשתמש, לגבי המשתמש ו/או הרגלי הצריכה של המשתמש, כמפורט בהרחבה בסעיף ‏5 להלן.

2.3.   מידע אשר מוזן בעת ביצוע רכישה דרך האתר הכולל: שם מלא, טלפון ליצירת קשר, כתובת לחיוב, כתובת למשלוח, כתובת דואר-אלקטרוני, וכן מידע לגבי רכישה עצמה, לרבות העתקי קבלות שנשלחות למשתמש;

2.4.   מידע אישי הנאסף במסגרת רישום כ"משתמש רשום" באתר, הכולל שדות חובה, שם מלא, פרטי קשר (טלפון, כתובת דוא"ל) ושדות רשות: מין/מגדר, תאריך לידה, תאריך נישואין והעדפות מותג וריח.

2.5.   בכפוף להסכמתך ל"עוגיות", מידע לגבי היסטוריית השימוש באתר ומידע לגבי האתרים האחרונים שבהם ביקר המשתמש, לשם התאמת תוכן פרסומי ו/או שיווקי המוצג למשתמש דרך האתר וכן לשם הצגת המלצות למוצרים, על בסיס המידע כאמור בחנות המקוונת של החברה;

3.     השימושים שהחברה תעשה במידע

כל המידע לגבי המשתמש אשר החברה תאסוף ו/או כל מידע כאמור שהחברה תעשה בו שימוש, ינוהל ויישמר במאגר מידע ייעודי של החברה עבור האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981 (להלן: "החוק"), והחברה תעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין, וייעשו בו שימוש למטרות הבאות:

3.1.   יצירה וניהול של חשבון המשתמש הרשום שלך;

3.2.   העברת הפרטים שלכם לספקי שירותים אשר אנו זקוקים לשירותים שהם מספקים בכפוף לכך שאלו נדרשים לשם אספקת השירותים ו/או הפעלת האתר, ובכפוף להתחייבויות שלנו בסעיף 9 להלן.

3.3.   לאפשר את השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות בנוגע למידע אישי של צדדים שלישיים אשר המשתמשים יזינו לאזור משתמשים רשומים, בכפוף להתחייבויות לקבלת הסכמה ו/או אישור לפי כל דין.

3.4.   לשפר ולהוסיף לשירותים והמוצרים המוצעים באתר, לרבות הוספת או ביטול היבטים בשירות הקיים ו/או הוספת שירותים חדשים באתר. לשם כך, החברה תשתמש במידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך באופן אישי.

3.5.   לבדוק את תקינות ותפעול האתר, לרבות בקרת איכות וניתוח סטטיסטי של השימוש באתר, כאשר לשם כך, החברה תשתמש במידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך באופן אישי.

3.6.   לשלוח הודעות שיווקיות ופרסומיות על מוצרי החברה, מבצעים ו/או הודעות ופרסומים אחרים לגבי פעילויות המנוהלות על-ידי החברה, בכפוף להסכמתך לרישום ברשימת התפוצה שלנו באמצעות האתר.

3.7.   לניתוח שימוש על-ידי משתמשים לשם מניעת הונאות ו/או שימוש בלתי-מורשה בשירות ו/או בעת רכישת מנוי לשירות;

3.8.   ליצור עמך קשר במקרה הצורך במענה לפנייתך ב"צור קשר" ו/או באמצעות כל אמצעי קשר אחר המופיע באתר אינטרנט שלנו, או בכל נושא אחר שיידרש לנו בעת מתן שירות.

3.9.   לאכוף את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ו/או לפעול בהתאם לדרישות החוק או הרשויות המוסמכות. 

4.     תשלומים וסליקת אשראי באמצעות האתר

4.1.   סליקת כרטיסי אשראי, במסגרת תשלום עבור הזמנות שיבוצעו באמצעות האתר, תתבצע על ידי פלאקארד בע״מ (להלן: "החברה הסולקת") הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. החברה אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום אתו המשתמש עושה שימוש, ורק מעבירה את המידע אותו המשתמש מזין אל החברה הסולקת באמצעות דף מאובטח בתקן SSL על גבי אתר החברה.

4.2.   מובהר כי תקן אבטחת המידע בו עושה החברה הסולקת שימוש, כמו גם השמירה על פרטי האשראי ופרטי המשתמש המועברים לחברה הסולקת, נעשים על-ידי החברה הסולקת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי לפי כל דין, על-ידי חברת האשראי הסולקת, והחברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה בפרטיות המשתמשים אשר תגרם בשל מסירת פרטי אשראי לחברה הסולקת.

4.3.   החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי של המשתמש המתקבל באתר ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת - החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

4.4.   כאשר תתבקשו להעביר נתונים אישיים רגישים לחברת האשראי, לדוגמא פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) דרך האתר, הדבר ייעשה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL ו/או אחרות שבשימוש חברת הסליקה, בחלון ייעודי לביצוע התשלום.

5.     איסוף ושימוש במידע אוטומטי

5.1.   החברה אוספת באופן אוטומטי מידע אישי לגבי המשתמשים וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור לאופן השימוש באתר, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

5.1.1.     במהלך הגלישה והשימוש באתר, החברה תהיה רשאית לאסוף מידע אודות ביקורכם באתר, השימוש שתעשו בשירותים וגלישתכם ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב ו/או המכשיר האלקטרוני ממנו גלשתם באתר, כתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשתם לאתר, מערכת ההפעלה שלכם, מזהה הדפדפן שלכם, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיכם באתר כגון מידע או פרסומות שקראתם, עמודים ומוצרים שבהם צפיתם, הזמנות מוצרים שביצעתם, הצעות ושירותים שעניינו אתכם, ובנוגע לאופן שבו אתם מתקשרים עם האתר של החברה ועם אתרי אינטרנט אחרים.

5.1.2.     החברה עשויה לאסוף מידע אישי או מצרפי-סטטיסטי כאמור גם באמצעות שימוש בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות (להלן ביחד: "עוגיות"), ככל שאלו יופעלו באתר, והכול כמפורט ביתר הרחבה בסעיף ‏7 להלן.

5.2.   החברה רשאית להשתמש במידע שימסור משתמש באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך אספקת השירותים וגם לשם שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לרבות לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

5.3.   החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה, כגון מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה ו/או לשם ניהול והתאמה של התוכן השיווקי או הפרסומי על גבי האתר עבור המשתמש. החברה תספק לחברות אלו רק את פריטי המידע האישי של המשתמש אשר דרושים לצורך מתן השירותים למשתמש ותגביל את יכולת השימוש שלהם במידע אך ורק לתכליות הקשורות למתן שירותים כאמור ו/או אשר מאושרות על-ידכם במסגרת מדיניות פרטיות זו.

6.     הרשמה לשירותים באתר, כניסת משתמש רשום לאתר ושמירת סיסמאות

6.1.   חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יידרש משתמש למסור פרטים אישיים, כמפורט בסעיף 2.4 לעיל. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

6.2.   במהלך הליך הרישום לאתר, יתבקש המשתמש גם להזין סיסמא. בעניין זה, החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת לאפשר ו/או לדרוש כי עבור שירותים מסוימים באתר יתבצע זיהוי באמצעות דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות. המשתמש בלבד יהיה אחראי לשמירה על הסיסמא בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בה והחברה ממליצה להחליפה מעת לעת. לעניין זה, ככל שמשתמש יודע או חושד כי הסיסמה שלו נגנבה ו/או נחשפה לגורמים בלתי-מורשים, הוא מתבקש לפנות בהקדם האפשרי אל החברה לשם הקפאת הגישה לחשבונו הרשום ולאיפוס סיסמתו, בפנייה ישירה לחברה באמצעות טופס מקוון באתר החברה, פנייה למוקד השירות של החברה בטל. 1-700-50-70-60, או בהודעת דוא"ל לכתובת:  support@callperfume.co.il.

לחלופין, ככל המשתמש יתבקש להתחבר באמצעות חשבון רשום של צד שלישי כלשהו (כגון: פייסבוק, גוגל), המשתמש יתבקש להסכים להעברת סוגי המידע אלינו, ומודע ומסכים לכך שכל שימוש שייעשה במידע שהועבר באמצעות ממשק זה מקובל עליו, בהתאם לפרטים שיופיעו בחלון הייעודי להסכמה.

6.3.   משתמש אשר יאשר קבלת דיוור ישיר מהחברה מסכים בכך כי עם ביצוע ההרשמה, פרטי המשתמש יצורפו לרשימת התפוצה של החברה עבור משלוח הודעות למשתמש באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי החברה והעשרת תוכן האתר. כמו כן הסכמה זו מקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי החברה ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: support@callperfume.co.il.

6.4.   בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. 

7.     שימוש החברה ב"עוגיות" וטכנולוגיות מעקב

7.1.   החברה משתמשת ב-cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או האופן שבו המשתמש הגיע לאתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר (לרבות אך לא רק התאמת תוכן פרסומי ו/או שיווקי ומתן המלצות על מוצרים), להעדפות האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע למשתמש כאשר "עוגיות" נשלחות אליו. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמש לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלו כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. אם המשתמש אינו רוצה לקבל "עוגיות", הוא יוכל לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

7.2.   קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יתריע כאשר נעשה שימוש ב"עוגיות". מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמש לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. אם המשתמש אינו רוצה לקבל "עוגיות", הוא יוכל לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, חסימת אפשרות זו וכל החלטה של המשתמש לדחיית השימוש ב- "עוגיות", כולן או מקצתן, עשויה לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר ו/או להשפיע על אופן הצגתם של פריטים באתר (או שחלקים מהאתר לא יוצגו כלל), ומשתמשים שבחרו באפשרות זו, מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין כנגד החברה.

7.3.   יובהר, כי "עוגיות" הינן קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה-"עוגיות" יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות תישמרנה על גבי הכונן הקשיח במחשב. נבהיר כי יתכן והאתר יעשה מפעם לפעם שימוש ב"עוגיות" בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות את המשתמש במהירות וביעילות גם כאשר הוא חוזר ומבקר באתר.

 

8.     אבטחת מידע

8.1.   החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים סבירים התואמים את הנהוג בתחום הסחר האלקטרוני בישראל, כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מכוון או מקרי, הרס, אובדן, וכנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

8.2.   ההתקשרות בין מכשיר הקצה של המשתמש (מחשב, סמארטפון וכו') לבין שרת האתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. עוד, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות או פריצות בלתי מורשות.

8.3.   עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו.

8.4.   מובהר כי במקרים שאינם בשליטת החברה או כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הנהוג בתחום הסחר האלקטרוני בישראל, היא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש באתר, לרבות בשל שיבוש ו/או אי-יכולת לגשת ו/או לעשות שימוש באתר או מקצתו, פגיעה בפרטיות ו/או חשיפת מידע בשל חדירה ו/או פריצה לאתר, בין אם נגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

8.5.   בנוסף אמור לעיל, החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור ו/או חשיפת הפרטים האישיים של המשתמש כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר. החברה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיו האישיים בעת פעילותו ברשת האינטרנט.

9.     העברת מידע לצדדים שלישיים

9.1.      החברה רשאית, והמשתמש מסכים לכך, כי תמסור מידע לצדדים שלישיים, שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, לרבות מידע סטטיסטי או אגרגטיבי, למטרותיה כאמור לעיל.

9.2.      בנוסף לאמור לעיל, החברה עשויה להיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים לשם מתן השירותים באתר ו/או לצרכי ניהול העסק שלה ככל שהתקשרות עם ספק כאמור תהיה כרוכה במתן גישה למידע אישי אודותיך ו/או לשם ביצוע איסוף, שמירה או עיבוד של מידע אישי אודותיך אנו מתחייבים כי:

9.2.1.  אנו ננקוט בכל אמצעי נדרש בהתאם לכל דין לשם ההסדרה החוזית ו/או האחרת בהתאם להנחיות הרשות להגנת הפרטיות ו/או כל רשות מוסמכת אחרת לווידוא אבטחת המידע וההגנה עלה פרטיות בעת העברת המידע האישי ו/או מתן הגישה ו/או מתן האפשרות לעבד מידע אישי אודותיכם, כדי להגן על הפרטיות שלכם.

9.2.2.  ככל שיהיה להעביר את המידע האישי שלך לצדדים במקומות מחוץ לישראל, אנו נפעל באופן מלא בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה), התשי"א-2001, הן ברמת בחירת המדינות בהן שמור המידע האישי ו/או בהסדרה חוזית להבטחת זכויותיכם וההגנה על פרטיותיכם במידע האישי על-ידי הנעבר.

9.3.      המידע האישי אשר נאסף אודות המשתמשים ואשר החברה עושה בו שימוש, כפופים לכללי החוק והתקנות שהותקנו בהתאם לו. לפיכך, החברה תימנע ממסירת פרטים אישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם אשר אינם קשורים באופן ישיר לאספקת שירותים למשתמש ו/או להפעלת האתר עליו גולש המשתמש, אלא במקרים הבאים:

9.3.1.  החברה תבקש להיעזר בצדדים שלישיים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, בנייה ותחזוקה של האתר, או לאספקת שירותים למשתמשים באמצעות האתר;

9.3.2.  ככל שתחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או ככל שיינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעו המשתמשים באתר תוך הפרת תנאי השימוש של האתר תוך הפרת החוק;

9.3.3.  ככל שתידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט, הוראת רגולטור או גוף מינהלי מוסמך לפי כל דין, או בהתאם להוראה חוקית אחרת. במקרה זה תהיה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמשים בהתאם להוראות הצו השיפוטי ו/או הוראות גוף האכיפה ו/או הוראות הגוף המינהלי המוסמך, ללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת מהמשתמש.

9.3.4.  ככל שתעלה מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש לבין החברה (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה.

9.3.5.  ככל שהחברה תעביר את פעילות האתר לניהולו של תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, אזי החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר וכן כל מידע סטטיסטי, בכפוף לכך שתאגיד זה יקבל על עצמו את כל התחייבויות החברה כלפי המשתמשים, ויתחייב לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו.

10.  קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

10.1.    באתר עשויים להופיע קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בזכות הפרטיות, אולם אין החברה יכולה להיות אחראית בכל צורה שהיא לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים. לכן, המשתמש מצהיר ומבין כי בעת לחיצה ומעבר לאתר המופעל על-ידי צד שלישי כאמור בסעיף ‏10 זה, אין החברה אחראית לכל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת בשל גלישה כאמור, והחברה ממליצה כי בטרם מסירת מידע על-ידי המשתמש באתר כאמור, המשתמש יקרא את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותו אתר ויפעל בהתאם.

10.2.    יובהר, כי האמור לעיל רלוונטי גם עבור הקלקה על קישור לאתרי מדיה חברתית, וכל השימושים שייעשו יהיו בהתאם להעדפות הפרטיות, תנאי הפרטיות ותנאי השימוש בכל אתר מדיה חברתית כאמור.

11.  זכויות המשתמש במידע האישי אודותיו

11.1.    בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, זכותו של כל משתמש לעיין במידע האישי המוחזק עליו במאגר המידע של החברה בכפוף להליך של בירור ווידאו זהותך. ככל שלאחר העיון כאמור תמצא שהמידע אודותיך אשר שמור במערכותינו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן – אתה רשאי לפנות אל החברה ולבקש לתקן את המידע או למחקו.

11.2.    לשם כך, לאחר שמימשת את זכות העיון כאמור בסעיף 11.1 לעיל, אנא פנה אל חברה בכתובת הדוא"ל: support@callperfume.co.il. עם זאת, תיקון המידע עלולה למנוע מביצוע פעולות מסוימות שהתבקשו על-ידך בפנייתך אלינו, ואנו ניידע אותך בהתאם לאחר השלמת הבקשה.

12.  כללי

12.1.    מובהר, מודגש ומוסכם, כי ההרשמה לאתר וביצוע הזמנות באמצעותו נועדו אך ורק למשתמשים מגיל 18 ומעלה. החברה אינה אוספת בצורה מכוונת או מודעת מידע לגבי קטינים. ככל שהגיע לידיעתך כי נאסף על-ידנו מידע הנוגע לקטין מתחת לגיל 18 מבלי קבלת אישור כתוב מהורי ו/או מאפוטרופסי הקטין כאמור, אנא הודיע לנו ואנו נמחק את המידע האישי כאמור ממאגרינו, מלבד במקרה בו נהיה מנועים מכך בהתאם לאמור בסעיף ‏9 לעיל.

12.2.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן סוגי המידע האישי אשר ייאספו או אופן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר.

12.3.    כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם המדיניות ו/או התנאים ו/או ההוראות המופיעות באתר, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה אשר להם מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.

12.4.    בכל מקרה לפיו תנאי ו/או הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מדיניות זו. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.

12.5.    לשאלות נוספות בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה ו/או ככל והנך סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי כל גורם, ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת support@callperfume.co.il.

*******