מדיניות ביטול הזמנה

מדיניות ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

 

א.      לקוח הרוכש מוצר באמצעות האתר www.callperfume.co.il  (להלן: "האתר") רשאי לבטל את 

 ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"ד-1981 (להלן: "החוק").
ב.      למען הנוחות, להן עיקרי הוראות החוק בקשר לביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר (עסקת מכר מרחוק):
·         ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך 

 המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם. 
      במקרה של ביטול כזה, החברה ראשית לגבות דמי ביטול בסך של 5ִ% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
·         ביטול הזמנה מחמת אי התאמה או פגם אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך 

 המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם.
·         לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

 התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים
       ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר 

 מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה 
      בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
ג.        תוצאות ביטול עסקה מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום 

 קבלת ההודעה על הביטול  באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. 
      במקרה של קבלת המוצר הצרכן יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ויאפשר לה לאסוך אותו .
ד.      תוצאות ביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים 

 מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. 
        במקרה של קבלת המוצר הצרכן יחזיר את המוצר לחברה, על חשבונו.
  במקרה של ביטול כאמור שלא מחמת פגם או אי התאמה, החברה תהא רשאית לחייב את הצרכם 

 מדי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
ה.      ניתן להגיש בקשה לביטול הזמנה באחת מהדרכים שלהלן:
·         פניה טלפונית אל מוקד שירות הלקוחות של החברה : 0504443618 ו/או 097760510
·         שליחת בקשת ביטול באמצעות דוא"ל לכתובת : michal@callperfume.co.il
·         בדואר רשום לכתובת: החרושת 25 רעננה
·         באמצעות פקס : 097760511