קנייה בטוחה

אתרנו הינו אתר קניות בטוח ומאובטח. תהליך הרכישה מתבסס על סטנדרטים מובילים בתחום אבטחת המידע על-מנת  להבטיח שהמידע הפרטי שלך יישאר כזה.

השרתים של כל פרפיום מוגנים במספר שכבות הגנה במטרה לשמור על המידע המועבר לאתר בכל השלבים;

בעת העברת המידע בין הגולש לאתר, בעת שימוש במידע על-ידי מערכות האתר ובעת שמירת ואחזור המידע מהאתר.

שכבות ההגנה בהן נעשה שימוש במערכת האתר הן:

- הגנת תקשורת נתונים בעזרתFirewallהמונע גישה לשרתים ומשאבים במערכת האתר מגורמים שאינם מורשים.

- הגנה על נתונים בעת העברתם בעזרת פרוטוקולSSLהמהווה את הסטנדרט הבינלאומי להעברת מידע מאובטחת בין גולש לאתר. הפרוטוקול מבטיח הצפנה של המידע המועבר כאשר היא מתבצעת במפתח 128bitאשר הונפק על-ידי חברתThawte.

- הגנה על נתונים פרטיים הנשמרים במאגר המידע של האתר בעזרת אלגוריתם הצפנה אשר מונע פיענוח של גורם בלתי מורשה גם אם מתבצעת גישה אסורה למאגר.

 

החרושת 25, רעננה, אזור התעשייה, בית שטרן.