אתרנו הינו אתר קניות בטוח ומאובטח. תהליך הרכישה מתבסס על סטנדרטים מובילים בתחום אבטחת המידע על-מנת  להבטיח שהמידע הפרטי שלך יישאר כזה.

השרתים של כל פרפיום מוגנים במספר שכבות הגנה במטרה לשמור על המידע המועבר לאתר בכל השלבים;

בעת העברת המידע בין הגולש לאתר, בעת שימוש במידע על-ידי מערכות האתר ובעת שמירת ואחזור המידע מהאתר.

שכבות ההגנה בהן נעשה שימוש במערכת האתר הן:

- הגנת תקשורת נתונים בעזרתFirewallהמונע גישה לשרתים ומשאבים במערכת האתר מגורמים שאינם מורשים.

- הגנה על נתונים בעת העברתם בעזרת פרוטוקולSSLהמהווה את הסטנדרט הבינלאומי להעברת מידע מאובטחת בין גולש לאתר. הפרוטוקול מבטיח הצפנה של המידע המועבר כאשר היא מתבצעת במפתח 128bitאשר הונפק על-ידי חברתThawte.

- הגנה על נתונים פרטיים הנשמרים במאגר המידע של האתר בעזרת אלגוריתם הצפנה אשר מונע פיענוח של גורם בלתי מורשה גם אם מתבצעת גישה אסורה למאגר.