1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 2. ביטול עסקה לרכישת מוצרים ו/או שירותים אשר בוצעה באתר, ייעשה באמצעות הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") אשר תימסר לחברה בתוך ארבע עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה, לפי המאוחר בניהם (להלן: "ביטול עסקה"). במקרה בו מדובר בלקוח בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה זכאי הלקוח לבטל עסקה שביצע באתר בתוך 4 (ארבעה) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כאמור, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח בטלפון או בתקשורת אלקטרונית.
 3. במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף ‏4.5 לעיל, בטרם נעשה כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים שהוזמנו ושלא בשל אחד מאלה: (1) פגם או אי התאמה במוצרים; או (2) אי אספקת המוצרים במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בגובה התמורה ששולמה על ידיו, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול") וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לכך שעד לאותו מועד החזיר הלקוח את המוצר לחברה בהתאם להוראות תקנון זה.
 4. על הלקוח להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה באריזתו המקורית, שלם, באריזתו המקורית וללא שימוש, פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובות החברה המפורטת בסעיף 4.7 להלן. עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו לחברה
 5. ביטול עסקה על ידי הלקוח, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, יתבצע על ידי זיכוי כרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה, בניכוי דמי ביטול.
 6. ביטול העסקה על פי הוראות החוק ותקנון זה, יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות: 
 7. בהודעה בעל פה בטלפון מס' 1-700-50-70-60, בימים א' - ה' בין השעות17:00-9:00.
 8. בדואר אלקטרוני לכתובת info@callperfume.co.il.
 9. באמצעות דף צור קשר באתר.
 10. בהודעת הביטול אל החברה, יפרט הלקוח את שמו המלא, ומספר תעודת הזהות ובמידת האפשר גם מספר ההזמנה ופירוט המוצרים ו/או השירותים שנרכשו, פרטים ליצירת קשר וכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר בעת ההזמנה.
 11. לצורך ביטול העסקה ישיב הלקוח את המוצר, על חשבונו, באמצעות שליח או באמצעות דואר רשום, לכתובת: החרושת 25, רעננה 4365613.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקה מהלקוח במקרה בו המוצר הוחזר כשהוא אינו באריזתו המקורית, משומש, לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם.
 13. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לה כל תוקף.